ครม.เคาะแล้ว แจกเพิ่มคนละครึ่ง เฟส 3 อีก 1,500 บาท

        วันที่ 19 ต.ค.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใช้เงินจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยจะโอนเงินเข้าแอพฯ เป๋าตังให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการอีกคนละ 1,500 บาท คาดจะเริ่มโอนต้นเดือน พ.ย. รวมเป็นเงินเฟส 3 ทั้งสิ้น 4,500 บาท

        สำหรับโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ธ.ค.64 โดยแบ่งโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 2 รอบ ได้แก่ วันที่ 1 ก.ค.วงเงิน 1,500 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. วงเงิน 1,500 บาท รวม 3,000 บาท โดยยังเหลือสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นจำนวน 200,530 สิทธิ

        นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มเติม วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท ครอบคลุม 3.537 ล้านคน ให้สมัครในเดือน พ.ย. 64 และใช้จ่ายตามระยะเวลาเดิม คือสิ้นสุดเดือน ธ.ค.นี้

        สำหรับใครที่เป็นสมาชิกโครงการคนละครึ่งอยู่แล้ว ก็จะได้รับวงเงินเพิ่มขึ้น ส่วนคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ก็รอสมัครกันในเดือน พ.ย. นี้ค่ะ

เรียบเรียงโดย : tkvariety.com