ข่าวดีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนฟรี 3D แอนิเมชั่น

ข่าวดีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนฟรี 3D แอนิเมชั่น

   

       ข่าวดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคอร์สเรียนฟรี 3D Animation “แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง|3ds Animation Foundation”คอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จะช่วยวางพื้นฐานให้กับคุณในการเรียนรู้การสร้างอนิเมชั่น 3 มิติ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนในคอร์สนี้

       - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ 

       - หลักการออกแบบภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ 

       - กระบวนการในการผลิตแอนิเมชั่น 3 มิติ 

       - การจัดองค์ประกอบภาพสามมิติ 

       - การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นสามมิติเบื้องต้น 

       - ส่วนประกอบและเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น 

       - การปรับเปลี่ยนแก้ไขและสร้างการเคลื่อนไหววัตถุ 

       - การจัดแสงประมวลผลภาพและการตัดต่อวีดีโอ

โดยคอร์สเรียนนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียน

       1. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

       2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆและออกแบบเพื่อผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

       3. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์กระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

       4. ผู้เรียนสามารถผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้อย่างสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้

คอร์สเรียนนี้สอนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Thai-Mooc ในรูปแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนในเว็บไซต์ได้ตามเวลาที่สะดวก จะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้เมื่อเรียนครบจบทั้งหลักสูตร และทำแบบประเมินท้ายบทเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนยังจะได้รับใบประกาศณียบัตร (Certificate) ยืนยันการจบหลักสูตรอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:KMUTT-MOOC+kmutt005+…/about

เรียบเรียงโดย : tkvariety.com ขอขอบคุณที่มา :  Future Trends

0
0
0