ไขสงสัย ขับรถชนเสาไฟฟ้า ต้องจ่ายค่าชดใช้ เป็นเงินกี่บาท

ไขสงสัย ขับรถชนเสาไฟฟ้า ต้องจ่ายค่าชดใช้ เป็นเงินกี่บาท

   

          อุบัติเหตุ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเมื่อไหร่ แต่หากเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ สิ่งที่ต้องคำนึงอย่างแรกคือการแสดงความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเรา และสิ่งที่ตามมาก็คือมูลค่าความเสียหาย

          เสาไฟฟ้าถือเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวงหรือส่วนภูมิภาคแล้วแต่พื้นที่ หากขับรถประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าแล้วล่ะก็ จำเป็นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งมูลค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้อยู่ที่ประมาณ 50,000 - 150,000 บาท ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำหรือเสาไฟฟ้าแรงกลาง

          นอกจากนี้ ค่าเสียหายดังกล่าวยังไม่รวมกรณีเสาไฟฟ้าต้นนั้นมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ด้วย ซึ่งอาจทำให้ค่าเสียหายที่ต้องชดใข้พุ่งสูงไปเกือบ 500,000 บาท และหากมีสายสื่อสารอยู่ในเสาต้นนั้น เช่น สายอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ของผู้ให้บริการอย่าง CAT, AIS, TRUE หรือ TOT ก็จะทำให้ค่าเสียหายพุ่งสูงขึ้นไปได้ถึงระดับหลักล้านบาท เนื่องจากจะถูกเรียกเก็บค่าชดใช้จากผู้ให้บริการแต่ละรายต่างหากด้วย

          หากมีประกัน การขับรถชนเสาไฟฟ้าถือเป็นอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี จึงมีเพียงประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่คุ้มครองกรณีขับรถชนเสาไฟฟ้าเท่านั้น อย่างไรก็ดี บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกินวงเงินความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น หากมูลค่าความเสียหายที่จริงสูงเกินกว่านั้น ผู้ขับขี่จำเป็นต้องชดใช้ส่วนที่เกินด้วยตัวเอง

          กรณีเป็นประกันภัยชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งตัวรถและทรัพย์สินภายนอก เนื่องจากบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะที่มีคู่กรณีเท่านั้น

          ป้ายจราจร อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง หากเกิดอุบัติเหตุกับป้ายจราจรแล้วเกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่จะทำการส่งเรื่องไปยังกรมทางหลวง ทำการประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายเป็นจำนวน 1,000 – 2,000 บาท โดยมูลค่าของป้ายจะขึ้นอยู่กับขนาด และความเสียหายของป้าย

          เสาไฟจราจร อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง หรือของเขตกรุงเทพมหานคร หากเกิดอุบัติเหตุแล้วเสาไฟจราจรได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่จะทำการส่งเรื่องไปยังกรมทางหลวง หรือเขตกรุงทพมหานคร ทำการประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายเป็นจำนวน 8,000 – 15,000 บาท โดยมูลค่าความเสียหายจะขึ้นอยู่กับขนาดของเสาไฟจราจร

          อุปกรณ์กั้นขวางทาง หรือ Barrier อยู่ในความดูแลของภาครัฐ หากเกิดอุบัติเหตุแล้ว Barrier เสียหาย ต้องชดใช้เป็นจำนวน 800 – 1,500 บาท ต่อชิ้น โดยค่าเสียหายนี้จะขึ้นอยู่กับวัสดุ และจำนวน Barrier ที่เสียหายไปทั้งหมด รวมถึงมีค่าเสียหายอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดถนน เพื่อทำความสะอาดพื้นถนน ที่เกิดจากของเหลวรั่วไหลตอนเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียหายจะต้องจ่ายค่าทำความสะอาดเพิ่มขึ้นด้วย

         นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว หากเราเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และทำให้ของบนถนน หรือทางจราจร เสียหาย ยังมีค่าอื่นๆอีก ฉะนั้นแล้วควรขับขี่อย่างปลอดภัย และประกันควรเป็นประกันชั้น1 ไว้จะดีมากเลยนะคะ แต่ทั้งนี้คงไม่ม่ใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะ ความรุนแรงแาจจะถึงขั้นเสียสมาชิกในครอบครัวไปได้ 

เรียบเรียงโดย: tkvariety.

    0
    0
    0