การเคหะฯ แจกแบบบ้านฟรี ในโครงการบ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ

         ในประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ 2 เนื่องจากสัดส่วนประชากรวัยทำงานและวัยเด็กลดลง รวมไปถึงอัตราการเกิดและการตายที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรโดยเฉลี่ยนั้น มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น จึงได้มีการส่งเสริมนโยบาย ของการเคหะฯ ในโครงการบ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านสูงอายุ

         โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำแบบบ้านแจกฟรีภายใต้โครงการ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” ด้วยการคัดเลือกผลงานแบบบ้านจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมทั่วประเทศกว่า 109 ผลงาน ถูกคัดให้เหลือแบบที่ดีที่สุด 6 ผลงาน และเปิดให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้กันได้ มีทั้งรายละเอียดงานโครงสร้าง วัสดุ รวมไปถึงงานระบบด้วย เรียกได้ว่าเป็นแบบแปลนที่พร้อมสร้างเลยทีเดียว

แบบบ้านงบก่อสร้าง 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) 

         1. แบบบ้าน UNITY HOUSE  แบบบ้านที่ออกแบบจากคอนเซ็ปต์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ และเนื้อหาให้เกิดดุลยภาพ เข้าถึงง่าย ในด้านพลังงานและการใช้งานตัวอาคาร มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงานด้วยช่องระบายอากาศ ทำให้ตัวบ้านมีความหมุนเวียนของระบบอากาศที่เป็นธรรมชาติ

ส่วนประกอบของบ้าน ขนาดตัวบ้าน : 7×7 เมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

ดาวน์โหลดแบบบ้านคลิกเลย 

         2. แบบบ้าน HOUSE OF LIGHT เนื่องจากแสงมีความจำเป็นต่อผู้สูงอายุมากที่สุด เพราะว่าเลนส์ตาของผู้สูงอายุนั้นจะมีความขุ่นเล็กน้อย รับแสงได้น้อยกว่าวัยทั่วๆไป ทำให้การรับรู้ประสาทสัมผัส การมองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้นแสงสว่างจึงมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การออกแบบช่องเปิดที่เน้นใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายไม่เกิดความอึดอัด เมื่อแสงสว่างมีทั่วบ้าน ผู้สูงอายุจึงไม่ต้องปรับสายตาระหว่างพื้นที่มืดและสว่าง ทำให้ปลอดภัยในการทำกิจกรรมกับครอบครัว

ส่วนประกอบของบ้าน  ขนาดตัวบ้าน : 46 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านคลิกเลย 

         3. แบบบ้านล้อมสวน การสอดแทรกสวนลงในตัวบ้านขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถมองเห็นสวนได้ทุกส่วนของตัวบ้าน สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติด้วยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่ง และสร้างทางเชื่อมถึงกัน

ส่วนประกอบของบ้าน ขนาดตัวบ้าน : 53.7 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านคลิกเลย

แบบบ้านงบก่อสร้าง 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)

        4. แบบบ้าน TINY HOUSE บ้านผู้สุงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ ความเป็น “ผู้สูงอายุ” คงเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเพราะความเลื่อมล้ำของช่วงอายุวัย และร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น

       ดังนั้นจากที่กล่าวมาที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข จะเห็นได้จากฟังก์ชั่นของการออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในบ้านและพื้นที่โดยรอบตัวบ้าน มีความเป็นโมเดิร์น ทันสมัย เป็นธรรมชาติที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่การออกแบบให้เป็นบ้านที่มองแล้วทำให้รู้สึกเหมือนบ้านผู้สูงอายุหรือคนชรา แต่คือบ้านที่ตอบดจทย์ประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย และกลมกลืนที่สามารถเข้ากับทุกช่วงวัยได้อย่างลงตัว คือสมาชิกที่ทุกคนภายในบ้านอยู่ร่วมกันแล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง จึงทำให้ความอบอุ่น ความรักยังคงมีเกิดและเติมเต็มให้แก่กันและกันได้เสมอ

ส่วนประกอบของบ้านขนาดตัวบ้าน : 100 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 2 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านคลิกเลย

         5. แบบบ้าน บ้านกฤษฎา ด้วยแนวคิดการออกแบบให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมภายในบ้านเพื่อเสริมสร้างสภาวะที่ดี โดยยึดตัวละครแต่ละคนภายในบ้านให้มีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ของบ้าน และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกสบายประกอบ

        อีกทั้งได้นำพื้นที่สีเขียวมาสร้างเป็นดีไซน์ตกแต่งผนังบ้านเพื่อช่วยให้บ้านมีบรรยากาศเย้นสบายและเสริมสร้างสภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย และเพิ่มความสมัยใหม่ด้วยการออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลอฟต์ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อ “เป็นบ้านที่รองรับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ”

ส่วนประกอบของบ้านขนาดตัวบ้าน : 128.97 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ระเบียงห้องนอน

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องพระ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 2 ห้อง

ดาวน์โหลดแบบแปลนคลิกเลย

        6. แบบบ้าน A GOOD FRIEND ผุ้สูงอายุหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงาน หรือเกษียณในการทำงานแล้ว พวกเขาเหล่านี้ คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการ “พักผ่อน” อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการพักผ่อนในที่มี “อากาศดี” และบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์จะเจอได้ที่ “ภูเขา” เป็นที่ที่มีสิ่งเหล่านี้ครบสมบูรณ์แบบที่สุด

        และสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือร่างกายและอารมณ์ เมื่อมีพื้นที่สีเขียวเยอะ สีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าจะช่วยถนอมเรื่องของสายตาได้เป็นอย่างดี และช่วยทำให้บรรยากาศสดชื่นมากขึ้น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ อีกทั้งยังมีสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเป็นเพื่อนในยามเหงาของเขาด้วย เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยดูแล และทำให้ชีวิตดีขึ้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “เพื่อนที่ดี A GOOD FRIEND”

ส่วนประกอบของบ้านขนาดตัวบ้าน : 160 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 3 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบแปลน

        เป็นโรงการที่ดีอีกหนึ่งโครงการเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านได้ฟรีตามที่มาด้านล้างนี้เลยนะคะ ไข่เจียวหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่หลายท่านนะคะ

ขอขอบคุณที่มาจาก: การเคหะแห่งชาติ