กทม.อากาศดีขึ้น ค่าฝุ่นขนาดเล็กลดลงทุกจุด ยกเว้นเขตบางคอแหลม

กทม.อากาศดีขึ้น ค่าฝุ่นขนาดเล็กลดลงทุกจุด ยกเว้นเขตบางคอแหลม

   

            วันที่ 2 ต.ค.2562 รายงานคุณภาพอากาศวันนี้พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 19 – 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) บริเวณเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากวันก่อนหน้าทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก

            กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ช่วงวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562 จะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงบ่าย – ค่ำ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ฝุ่นดีขึ้น การป้องกันด้านสุขภาพตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการป้องกันไว้ก่อน

            ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดกิจกรรม โครงการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต่อไป

               ขณะที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดจัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างไรแล้วผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรสวมหน้กากอนามัยกันด้วยนะคะ

ขอขอบคุณที่มาจาก: air4thai

    0
    0
    0